4. Предоставяне на услуги по застраховане на сухопътни моторни превозни средства, ползвани от Националния статистически институт (НСИ) – клауза „Каско на МПС”

Публикувано на: 08.10.2018 г.