1. Доставка и гаранционно обслужване на място на софтуер за събиране и анализ на журнални записи, свързани с информационната сигурност и защита, наблюдение и управление на базите от данни и хардуер