Индекс на разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2018 година

По предварителни данни на НСИ през второто тримесечие на 2018 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 8.5% спрямо второто тримесечие на 2017 година.

Прессъобщение: 
Статистическа област: