Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи - офис-оборудване и обзавеждане (22 броя) - частна държавна собственост на Национален статистически институт, стопанисвани от Териториално статистическо бюро - Югоизток

Публикувано на: 13.09.2018 г.