Анкетна карта за изследване на удовлетвореността на потребителите от предлаганите статистически информационни продукти и услуги

УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

Представяме Ви новата анкетна карта за изследване на удовлетвореността от предоставяните от НСИ статистически информационни продукти и услуги. Участието в изследването Ви дава реална възможност да ни кажете какво е най-важно за Вас по отношение на статистическата информация, нейната достъпност, надеждност, актуалност и качество. Вашето мнение и препоръки са важни за нас и ще ни помогнат да разберем по-добре защо използвате статистическата информация и как я оценявате.

Резултатите от проучването ще бъдат публикувани на сайта на НСИ в обобщен вид. Конфиденциалността на вашите отговори ще бъде запазена.

Благодарим Ви за попълването на анкетната карта, за Вашата отзивчивост и сътрудничество. 

За контакти:
тел.: (02) 9857 111
е-mail: [email protected]

Как оценявате качеството на статистическите продукти и услуги, предоставяни от НСИ?

Много доброДоброЗадоволителноНезадоволително
Достъпност
Актуалност
Точност
Яснота
Много доброДоброЗадоволителноНезадоволително
Достъпност
Актуалност
Точност
Яснота
Много доброДоброЗадоволителноНезадоволително
Достъпност
Актуалност
Точност
Яснота
Много доброДоброЗадоволителноНезадоволително
Достъпност
Актуалност
Точност
Яснота
Много доброДоброЗадоволителноНезадоволително
Достъпност
Актуалност
Точност
Яснота
Много доброДоброЗадоволителноНезадоволително
Достъпност
Актуалност
Точност
Яснота
Много доброДоброЗадоволителноНезадоволително
Достъпност
Актуалност
Точност
Яснота
Много доброДоброЗадоволителноНезадоволително
Достъпност
Актуалност
Точност
Яснота
Много доброДоброЗадоволителноНезадоволително
Достъпност
Актуалност
Точност
Яснота
Много доброДоброЗадоволителноНезадоволително
Достъпност
Актуалност
Точност
Яснота
Много доброДоброЗадоволителноНезадоволително
Достъпност
Актуалност
Точност
Яснота
Много доброДоброЗадоволителноНезадоволително
Достъпност
Актуалност
Точност
Яснота
Много доброДоброЗадоволителноНезадоволително
Достъпност
Актуалност
Точност
Яснота
Много доброДоброЗадоволителноНезадоволително
Достъпност
Актуалност
Точност
Яснота