Търг за продажба на движими вещи - моторни превозни средства (17 броя употребявани автомобили) - частна държавна собственост на Националния статистически институт (НСИ) по начин, определен от главния секретар на НСИ

Публикувано на: 05.07.2018 г.