Проверка за участие в наблюдението „Инвестиционна активност в промишлеността“ - март и октомври