Брутен вътрешен продукт през третото тримесечие на 2017 година (предварителни данни)

Сезонно изгладените данни показват растеж от 3.9% на БВП през третото тримесечие на 2017 г. в сравнение със съответното тримесечие на 2016 г. по предварителни оценки.

Прессъобщение: 
Статистическа област: