Основни резултати от наблюдението на работната сила през второто тримесечие на 2017 година

През второто тримесечие на 2017 г. коефициентът на безработица е 6.3%, а коефициентът на заетост за населението на възраст 20 - 64 навършени години е 71.7%.

Прессъобщение: 
Статистическа област: