Формуляр "Отчет за екологичните стоки и услуги през 2018 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр „Отчет за екологичните стоки и услуги през 2018 година”.

Наблюдението е изчерпателно и се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2019 година.

Отчетът се съставя от фирми, поделения на фирми, стопански организации, общински администрации, министерства, ведомства и други, които произвеждат стоки и услуги с екологична цел.

Екологична цел означава, че технологията, стоката или услугата е била произведена с оглед:
• предотвратяване, намаляване на замърсяването или изчерпването на природни ресурси;
• възстановяване на екологични щети: въздух, води, отпадъци, шум, биологично разнообразие и ландшафт;
• извършване на други дейности – напр. управление, администриране, оценка и мониторинг, контрол, научноизследователска и развойна дейност, образование, обучение и информация, свързани  с опазването на околната среда и/или управлението на ресурсите.
 
Има възможност отчетът да бъде представен в отдел „Статистически изследвания” на Териториално статистическо бюро по един от следните начини:
• Чрез формуляр на хартиен носител
• Чрез попълване на електронен формуляр (в offline режим) и изпращането му по електронна поща.

Попълнените електронни или хартиени формуляри трябва да изпратите на съответния отдел „Статистически изследвания“ към ТСБ в срок до 10 май 2019 година.

За въпроси от методологичен характер – експертите от съответното ОСИ или Мариета Петрова – тел. 02/ 9857 504.

За въпроси, свързани с използването на електронния формуляр в Excel – Виолета Костадинова, тел. 02/ 9857 585.

Експерти от ОСИ отговарящи за отчет "Екологични стоки и услуги" за 2018 г.:

ОСИ - област
тел. код на града
Име и фамилия
Телефон
Електронна поща
ОСИ Благоевград
073
Драга Котева
0877904425;
073/ 8896534
ОСИ Бургас
056
Женета Русинова
056/ 851927
ОСИ Варна
052
Николинка Савова
Цветелина Петкова
052/ 575251
052/ 575258
ОСИ Велико Търново
062
Йонка Кабадаева
062/ 61 45 34
ОСИ Видин
094
Юлия Петрова
094/ 609275
ОСИ Враца
092
Ралица Спасова
092/ 668683
ОСИ Габрово
066
Борислав Обретинчев
066/ 819 738
ОСИ Кърджали
0361
Иван Златилов
0361/ 67037
ОСИ Кюстендил
078
Роза Ризова
078/ 55 96 47
ОСИ Ловеч
068
Даниела Цветкова
068/ 686073
ОСИ Монтана
096
Маргарита Езекиева
096/ 391828
ОСИ Пазарджик
034
Тодорка Караджова
034/ 402716
ОСИ Перник
076
Людмила Никифорова
076/ 688 654
ОСИ Плевен
064
Пламен Петков
064/ 890415
ОСИ Пловдив
032
Десислава Хаджиева
032/ 658736
ОСИ Разград
084
Гергана Костова
084/ 616130
ОСИ Русе
082
Антония Атанасова - Стоянова 
082/ 811 425
ОСИ Силистра
086
Николай Йорданов
086/ 818 320
ОСИ Сливен
044
Добринкаа Паскова
044/ 613420
ОСИ Смолян
0301
Марияна Якимова
0301/ 67435
ОСИ София-град
02
Бранимир Борисов
02/ 9857 639
ОСИ София-област
02
Катя Борисова
02/ 9857186
ОСИ Стара Загора
042
Петър Петров
042/ 619425
ОСИ Добрич
058
Жени Вълчева
058/ 655314
ОСИ Търговище
0601
Марияна Терзиева
0601/ 694 25
ОСИ Хасково
038
Веселина Андонова
038/ 608875
ОСИ Шумен
054
Мария Божинова-Борисова
054/ 850621
ОСИ Ямбол
046
Величка Събева
046/ 686315