Формуляр "Движение на дълготрайни материални активи с екологично предназначение през 2019 година"

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляр „Движение на дълготрайни материални активи с екологично предназначение”.

Наблюдението е изчерпателно и се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2020 година.

Отчетът се съставя от фирми, поделения на фирми, стопански организации, общински администрации, министерства, ведомства и други, които:
• имат налични съоръжения, инсталации и оборудване, влизащи в състава на ДМА - ЕП
• имат въведени /придобити/ през годината ДМА- ЕП
 
Има възможност отчетът да бъде представен в отдел „Статистически изследвания” на ТСБ по един от следните начини:
• Чрез формуляр и указания на хартиен носител
• Чрез попълване на електронен формуляр (в offline режим) и изпращането му по електронна поща

Попълнените електронни или хартиени формуляри трябва да изпратите на Отдел „Статистически изследвания„ /бивше ТСБ/ във Вашата област в срок до 13 април 2020 година.

За въпроси, свързани с използването на електронния формуляр в Excel – Виолета Костадинова, тел. 02/9857/585

За въпроси с методологията на изследването – Ивайло Рангелов, тел. 02/9857/642

Отговорници по отдели „Статистически изследвания” в съответната област:

Област
№ ОСИ
тел. код на града
Име и фамилия
Тел. №
адрес електр.поща
01
01
073
Валентина Миджова
8896516
0877904428
02
02
056
Жана Недева
851939
03
03
052
Милена Испанска
Даниела Георгиева
575228
575242
04
04
062
Кристина Бейска
61 45 21
05
05
094
Юлия Петрова
609275
06
06
092
Кети Иванова
668680
07
07
066
Марияна Драганова
819 737
09
08
0361
Марияна Павлова
67047
10
09
078
Роза Ризова
55 96 47
11
10
068
Рени Минкова
686074
12
11
096
Маргарита Езекиева
096/391828
13
12
034
Мариела Кочева
402737
14
13
076
Лилия Никифорова
 688 659
15
14
064
Теодора Ранкова
890419
16
15
032
Полина Костадинова
658730
17
16
084
Радостина Петкова
616115
18
17
082
Росица Гецова
811 423
19
18
086
Добромира Йовчева
 818 319
20
19
044
Радка Монева
613435
21
20
0301
Димка Дариткова
67414
22
21
02
Мирослава Биримирска
9857 501
23
22
02
Цветанка Попова
9857636
24
23
042
Петър Петров
619425
08
24
058
Жени Вълчева
655314
25
25
0601
Диян Дянков
694 31
26
26
038
Тонка Тончева
608 853
27
27
054
Мария Божинова-Борисова
850621
28
28
046
Красимира Георгиева
686317