Формуляр "Противообществени прояви" за отчетната 2019 година

Изследването на противообществените прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2020 година. Изследването е изчерпателно, с годишна периодичност.

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляра и инструкциите за попълването му, които можете да свалите от тук. Пакетът документи съдържа електронен формуляр, ръководство за въвеждане на данни и методически указания.

Попълнените файлове с данни изпращайте в срок до 07 февруари 2020 г. на посочените по-долу електронни адреси в съответните Отдели "Статистически изследвания" към Териториалните статистически бюра (ТСБ) във Вашата област.

За повече информация може да се обръщате към експертите, отговарящи за отчета в Отдел "Статистически изследвания" към ТСБ във Вашата област, или към г-жа Адриана Тетевенска, държавен експерт в отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“, на тел. 02/9857 592, или на ел поща: [email protected].

При технически проблеми с инсталиране и попълване на електронния формуляр моля, свържете се с г-ца Виолета Костадинова, младши експерт в отдел „Информационни системи и приложен софтуер”, тел. 02/9857585, ел. поща: [email protected].

Адреси, на които се изпращат файловете, създадени за НСИ, и телефони на експертите, отговарящи за отчета
Отдел "Статистически изследвания"
Име на експерта, отговарящ за отчета
Телефон
Електронна поща за изпращане
на попълнените формуляри
1
Благоевград
Драга Котева
073/8896535
2
Бургас
Димитринка Желязкова
056/851 917
3
Варна
Нина  Танева
052/575243
4
Велико Търново
Даниела Дончева
062/61 45 15
5
Видин
Георги Георгиев
094/609279
6
Враца
Валентина Маринова
092/668678
7
Габрово
Марияна Спасова
066/81-97-35 
8
Добрич
Илга Иванова
058/65 53 26
9
Кърджали
Анелия Бояджиева
0361/6-70-37
10
Кюстендил
Роза Ризова
078/55 96 47
11
Ловеч
Рени Минкова
068/68 60 74
12
Монтана
Албена Стоянова
096/391-816
13
Пазарджик
Мариела Кочева
034/40 27 37    
14
Перник
Людмила Никифорова
076/688654
15
Плевен
Емилия Тодорова
064/890 416
16
Пловдив
Тихомир Христов
032/658745
17
Разград
Росица Иванова
084/616 137
18
Русе
Марчела Киселова
082/811417
19
Силистра
Дарина Попова
086/818316
20
Сливен
Светлана Манолова-Денева
044/613412
21
Смолян
Мария Василева
0301/6-74-33;
22
София (столица)
Ирена Нонева
02/9857 492
23
София
Цветанка Попова
02/9857 636
24
Стара Загора
Ивелина Недева
042/619436
25
Търговище
Ася Нонкова
0601/694 33
26
Хасково
Стоянка Въчева
038/608873
27
Шумен
Диянка Иванова
054/850633
28
Ямбол
Ралица Танева
046/686332