Формуляр "Противообществени прояви" за отчетната 2018 година

Изследването на противообществените прояви и престъпленията на малолетните и непълнолетните се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2019 г. Изследването е изчерпателно, с годишна периодичност.

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляра и инструкциите за попълването му, които можете да свалите от тук. Пакетът документи съдържа електронен формуляр, ръководство за въвеждане на данни и методически указания.

При технически проблеми с инсталиране и попълване на електронния формуляр моля, свържете се с експертите от отдел „Информационни системи и приложен софтуер”: г-жа Виолета Костадинова, тел. 02/9857585, ел. поща: [email protected]; или на г-жа Ивелина Михайлова, тел. 02/9857554, ел. поща: [email protected].

Попълнените файлове с данни изпращайте в срок до 08 февруари 2019 г. на посочените по-долу електронни адреси в съответните Отдели "Статистически изследвания" към Териториалните статистически бюра във Вашата област.

За повече информация може да се обръщате към експертите, отговарящи за отчета в Отдел "Статистически изследвания" към Териториалното статистическо бюро във Вашата област, или към г-жа Адриана Тетевенска, държавен експерт в отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“, на тел. 02/9857 592, или на ел поща: [email protected].

Адреси, на които се изпращат файловете, създадени за НСИ, и телефони на експертите,
отговарящи за отчета

Отдели "Статистически изследвания" към Териториалните статистически бюра
Име на експерт,
отговарящ за отчета
Телефон
Електронна поща за изпращане
на попълнените формуляри
1
Благоевград
Поля Василева Тичева
0877904417;
073/8896534
2
Бургас
Димитринка Кралева
 056/851 917
3
Варна
Нина  Танева
052/575243
4
Велико Търново
Даниела Цветанова Дончева
062/61-45-15
5
Видин
Светла Владкова Симеонова
094/609 269
6
Враца
Валентина Маринова
092/668678
7
Габрово
Марияна Спасова
066/81-97-35 
8
Добрич
Илга Илиева Иванова
058/65 53 15
9
Кърджали
Марияна Павлова
0361/6-70-47
10
Кюстендил
Роза Стоянова Ризова
078/55 96 47
11
Ловеч
Рени Минкова
068/68 60 74
12
Монтана
Албена Кръстева Стоянова
096/391-816
13
Пазарджик
Мариела Стоянова Кочева
034/40 27 37    
14
Перник
Людмила Никифорова
076/688654
15
Плевен
Емилия Тодорова
064/890 416
16
Пловдив
Тихомир Найденов Христов
032/658745
17
Разград
Пламена Колева
084/616114
18
Русе
Марчела Киселова
082/811417
19
Силистра
Дарина Попова-Арнаудова
086/8183 16
20
Сливен
Светлана Димитрова Манолова
044/613414
21
Смолян
Мария Василева
0301/6-74-33;
22
София (столица)
Деница Богоева
02/9857-657
23
София
Цветанка Попова
02/9857 636
24
Стара Загора
Ивелина Господинова Недева
042/619436
25
Търговище
Ася Стефанова Нонкова
0601 694 33
26
Хасково
Стоянка Димитрова Въчева
038/608873
27
Шумен
Диянка Иванова
054/850633
28
Ямбол
Ралица Танева
046/686332