Комбинирана номенклатура за 2017 г. (самообяснителни текстове)


Изтегли:
 • четвъртък, 12 ноември 2020 - 11:00

  През периода януари - август 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.7% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 23 245.7 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС спада с 12.3% и достига 23 222.5 млн. лева.

  През август 2020 г. износът на стоки за ЕС намалява с 8.6% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 797.3 млн. лв., а вносът на стоки спада с 10.5% и е на стойност 2 828.5 млн. лева.

 • четвъртък, 12 ноември 2020 - 11:00

  През периода януари - септември 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.2% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 13 639.6 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с 12.1% и е на стойност 16 636.2 млн. лева.

  През периода януари - септември 2020 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 40 069.2 млн. лв., което е със 7.7% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 43 105.5 млн. лв. и намалява с 11.3%.

 • понеделник, 12 октомври 2020 - 11:00

  През периода януари - юли 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.5% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 20 448.4 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС спада с 12.5% и достига 20 394.0 млн. лева.

  През юли 2020 г. износът на стоки за ЕС намалява с 6.4% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 3 277.8 млн. лв., а вносът на стоки спада с 15.1% и е на стойност 3 120.8 млн. лева.

 • понеделник, 12 октомври 2020 - 11:00

  През периода януари - август 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 11.5% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 11 990.3 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с 12.8% и е на стойност 14 593.4 млн. лева.

  През периода януари - август 2020 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 35 230.5 млн. лв., което е с 8.4% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 37 796.0 млн. лв. и намалява с 12.6%.

 • понеделник, 14 септември 2020 - 11:00

  През периода януари - юни 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява с 6.5% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 17 170.6 млн. лв., а вносът на стоки от ЕС спада с 12.1% и достига 17 273.2 млн. лева.

  През юни 2020 г. износът на стоки за ЕС намалява с 0.8% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 931.5 млн. лв., а вносът на стоки спада със 7.5% и е на стойност 2 968.1 млн. лева.

 • понеделник, 14 септември 2020 - 11:00

  През периода януари - юли 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 9.4% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 10 666.4 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с 13.3% и е на стойност 12 856.0 млн. лева.

  През периода януари - юли 2020 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 31 111.3 млн. лв., което е със 7.5% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 33 249.5 млн. лв. и намалява с 12.8%.

 • понеделник, 14 септември 2020 - 11:00

  През 2019 г. от България са изнесени стоки на стойност 58 459.4 млн. лв., или с 4.3% повече спрямо 2018 година. Внесените стоки (по цени CIF) през 2019 г. са за 65 989.9 млн. лв., което е с 5.0% повече в сравнение с предходната година.

 • сряда, 12 август 2020 - 11:00

  През периода януари - май 2020 г. износът на стоки от България за ЕС намалява със 7.7% в сравнение със същия период на 2019 г. и е на стойност 14 237.7 млн. лв., а вносът на стоки в България от ЕС спада с 13.1% и достига 14 275.6 млн. лева.

  През май 2020 г. износът на стоки за ЕС намалява със 17.9% спрямо същия месец на предходната година и е в размер на 2 537.0 млн. лв., а вносът на стоки спада с 28.3% и е на стойност 2 458.7 млн. лева.

 • сряда, 12 август 2020 - 11:00

  През периода януари - юни 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 10.5% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 8 890.3 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с 11.0% и е на стойност 10 940.8 млн. лева.

  През периода януари - юни 2020 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за     26 059.0 млн. лв., което е с 8.0% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 28 184.9 млн. лв. и намалява с 11.7%.

 • понеделник, 13 юли 2020 - 11:00

  През периода януари - май 2020 г. износът на стоки от България за трети страни намалява с 8.9% в сравнение със същия период на 2019 г. и е в размер на 7 511.4 млн. лв., a вносът на стоки от трети страни спада с 11.9% и е на стойност 9 137.8 млн. лева.

  През периода януари - май 2020 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за     21 747.2 млн. лв., което е с 8.1% по-малко в сравнение със същия период на предходната година, а общата стойност на внесените стоки от трети страни и ЕС е 23 407.8 млн. лв. и намалява с 12.7%.

Страници

Страници