Уеб-базирано приложение "Лечебни и здравни заведения", 2019

Отчет за легловия фонд и медицинския персонал за 2019 година

Уважаеми дами и господа,

Изследването на лечебните заведения за болнична и извънболнична помощ и други здравни заведения се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2020 г. и в изпълнение на Регламент (ЕО) № 1338/16.12.2008 г. на Европейския парламент и на Съвета относно статистиката на Общността в областта на общественото здраве и здравословните и безопасни условия на труд.

Изследването е изчерпателно, с годишна периодичност.

С цел да облекчим процеса по събиране и обработка на данните НСИ разработи  уеб-базирано приложение, достъпно в Интернет пространството на адрес: https://www.nsi.bg/Zdravni/.

В приложението се влиза чрез комбинация от ЕИК, код по ЕКАТТЕ на населеното място, където функционира заведението и индивидуална парола. Ако не сте получили своята парола по електронната поща, моля свържете се с нас на e-mail: [email protected] или се обърнете към експертите в Регионалната здравна инспекция (РЗИ) във Вашата област.

За да попълните он-лайн формуляра не е необходимо да имате електронен подпис. Препоръчваме Ви, преди да започнете работа с приложението, да се запознаете с указанията за използването му.

Уеб-базираното приложение ще бъде активно за попълване на данните до 14 февруари 2020 година.

При проблеми от техническо естество, може да се обръщате към г-жа Димитринка Цонкова на тел. 02/9857 522, или да ни пишете на e-mail: [email protected].

Формулярът се представя от всички лечебни заведения за болнична помощ, заведенията за извънболнична помощ (с изключение на индивидуалните и групови практики за медицинска и дентална помощ) и други лечебни и здравни заведения, вкл. заведенията към Министерство на транспорта. Отчетният формуляр се попълва и от общините - за медицинския персонал в здравни кабинети в детски градини и училища на издръжка от общината.

Необходимата информация може да предоставите и на хартиен носител, който може да разпечатате от тук или да получите от РЗИ във Вашата област.

За контакти и получаване на допълнителни указания можете да се обръщате към експертите от РЗИ във Вашата област или експертите в НСИ, отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“:

Елена Карагинева – 02/9857 517 – главен експерт в отдел “Статистика на здравеопазването и правосъдието”

Лариса Петкова – 02/9857 409 – главен експерт в отдел “Статистика на здравеопазването и правосъдието”

Лица за контакт в РЗИ

№ по ред

РЗИ
Име на експерт, отговарящ за отчета
Телефон
Електронна поща
1.
Благоевград
Таня Треновска
Биляна Коюмджиева
073/885 320
2.
Бургас
Христо Петров
056/ 807 404
 0895 540 514
3.
Варна
Надежда Стефанова
Нора Дякова
052/665 275
4.
Велико Търново
Данаил Димитров
062/614 364
0878 584 333
5.
Видин
Галина Николова
094 923 185
6.
Враца
Емилия Гелева
0878 917 217
7.
Габрово
Румяна Чолакова
066/840 635
8.
Добрич
Иванка Иванова
0876 088115
058/655 516
9.
Кърджали
Таня Кочарова
0361/602 89
10.
Кюстендил
Румяна Анева
078/558 234
0884 016907
11.
Ловеч
Георги Игнатов
068/ 699 438
12.
Монтана
инж. Мария Цветкова
096/388 317
13.
Пазарджик
Михаил Николов
Василка Маринова
0885 433666
034/445 262
0882 217200
14.
Перник
Даниела Кирилова
Кристияна Алексиева
088 2122768
076/607 080
0882 969191
15.
Плевен
Илона Бонева
0878 549666
16.
Пловдив
Мария Богатинова
032/ 644 201
17.
Разград
Тоня Иванова
084/611 134
18.
Русе
Ивелина Мойсева
Юлика Йораданова
0883 33 60 20
19.
Силистра
Фиданка Парушева
086/816 127
20.
Сливен
Мая Иванова
044/ 616 284
21.
Смолян
Валентина Топова
Анастасия Кисьова
0301/ 63 108
0878 970247
0301/ 63 106
0876 484996
22.
София (столица)
Ирина Попова
02/ 8130 453
23.
София
Станка Желязкова 
Елена Сапунджиева
02/8078755
0885 814957
02/8078754
0885 821079
24.
Стара Загора
Петя Костадинова
Д-р Десислава Георгиева
0878 229 415
25.
Търговище
Мариана Иванова
0601/67 559
26.
Хасково
инж. Величка Янева
038/624 313
27.
Шумен
Маргаритка Станчева
054/800 339
28.
Ямбол
Антония Тенчева
046/664 379