Социални медии


Уважаеми потребители,

Европейската статистическа система (ЕСС) стартира своята Facebook страница „European statistics“. На потребителите е предоставен достъп до европейската статистическа информация по лесен и разбираем начин.

ЕСС включва 28-те държави - членки на ЕС, и страните от Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) - Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. В партньорство членовете на ЕСС са отговорни за разработването, производството и разпространението на европейската статистическа информация.

Facebook страницата „European statistics” ще се използва и за споделяне на инфографики и видеоклипове, дигитални публикации и други иновативни средства за разпространение на статистическата информация, разработени в рамките на ЕСС.

Вашите отзиви и коментари са добре дошли и ще бъдат взети под внимание при разработването и дизайна на нови продукти и инструменти за разпространение на статистическите данни.

Електронният адрес на „European statistics“ е: