Търг за продажба на движими вещи – моторни превозни средства (10 броя употребявани автомобили) – частна държавна собственост на Националния статистически институт (НСИ) по начин, определен от председателя на НСИ