НСИ обучава статистици от Република Азербайджан в областта на статистиката на туризма по туининг проект

Националният статистически институт е домакин на трето посещение с цел обучение в рамките на туининг проекта AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“. Обучението е в областта на статистиката на туризма и е с продължителност 5 дни (4 - 8 юли 2016 година). Мисията е на тема „Най-добри международни практики и подобрение на статистиката на туризма“.

Срещата с азербайджанските колеги бе открита от председателя на Националния статистически институт г-н Сергей Цветарски, който е и младши ръководител на туининг проекта. Г-н Цветарски отбеляза, че между НСИ и Държавния статистически комитет на Азербайджан съществуват добри традиции в обмена на опит в областта на статистиката на туризма през последните десет години, което доказва, че и двете страни поставят тази област като приоритетна цел в своето развитие.

Визитата на статистиците от Държавния статистически комитет на Република Азербайджан стартира с двудневно обучение в ЦУ на НСИ по следните основни теми:
  - Преглед на Системата на национални сметки в България и връзката със Сателитните сметки за туризма;
  - Информационна система „Туризъм“;
  - Изследвания на туристическите пътувания и разходите за туризъм - методология, организация, провеждане на интервю с респонденти.

Българският екип се ръководи от г-жа Диана Янчева - заместник-председател на НСИ и краткосрочен експерт по туининг проекта, и се състои от експерти от отдели „Бизнес тенденции и туризъм“ и „Нефинансови национални сметки“.

По време на посещението статистиците от Азербайджан ще се запознаят в дълбочина и с опита на ТСБ - Североизток в областта на статистиката на туризма. На място ще бъде демонстрирана работата на интервюиращите при изследването на туристическите пътувания и разходите за туризъм в област Варна, както и прилагането на CAPI интервю, изразяващо се в събиране на данни с електронно устройство.

Туининг проект AZ/14/ENP/ST/32 „Подкрепа за Държавния статистически комитет в хармонизирането на Националната статистическа система на Република Азербайджан в съответствие с европейските стандарти“ е със срок на изпълнение 24 месеца и е финансиран от Европейския съюз.