НСИ стартира работата по проект с дейности „Статистика на цените - методологични и практически подобрения и усъвършенствания“ и „Показатели за продажбите на жилища - най-малко с тримесечна периодичност“

През юни 2016 г. Националният статистически институт стартира работата по проект с дейности „Статистика на цените - методологични и практически подобрения и усъвършенствания“ и „Показатели за продажбите на жилища - най-малко с тримесечна периодичност“ съгласно Споразумение за субсидия на Европейската комисия № 04151.2015.004-2015.620.
 
В рамките на проекта НСИ ще участва в изпълнението на следните цели:
  • Използване на сканирани данни за регистриране на цените на битовата електроника и/или на дрехи и обувки;
  • Осигуряване на достъп и използване на сканирани данни от супермаркетите;
  • Използване на данни за продажбите, различни от сканираните данни, като източник за изчисляването на ХИПЦ;
  • Използване на електронни устройства за регистриране на цените;
  • Използване на цените, регистрирани чрез интернет, като източник за изчисляването на ХИПЦ;
  • Подобряване на вътрешната съгласуваност на теглата, включително теглата на покупките по интернет;
  • Показатели за продажбите на жилища - най-малко с тримесечна периодичност.

Основните цели на проекта са свързани с модернизацията на регистрацията на цените и съставянето на ХИПЦ, конструирането на показатели за продажбите на жилища и усъвършенстването на съществуващата система за изчисляване на показателите за продажбите на жилища с цел постигане на тримесечна периодичност.

Успешното реализиране на целите ще допринесе за подобряване на качеството на работа в областта на потребителските цени.

Проектът е с продължителност 16 месеца и ще приключи през септември
2017 година.