Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за септември 2012 година

По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през септември 2012 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени намалява с 0.8% спрямо предходния месец.

Прессъобщение: