София в числа 2015

Националният статистически институт и Териториално статистическо бюро - Югозапад, представят на вниманието на потребителите на статистическа информация двуезичната (на български и английски език) печатна и електронна публикация „София в числа 2015”. Изданието е продължение на периодичните публикации „София в числа”, издавани на всеки пет години.

Публикацията съдържа богата статистическа информация за демографското, социалното и икономическото развитие на област София (столица) за периода 2010 - 2014 година. За някои от показателите е включена информация и за 2015 година. Публикуваните данни са представени на ниво област в съответствие с административно-териториалното деление на страната и Kласификацията на териториалните единици за статистически цели в България (NUTS), ниво 3.

Структурата на публикацията е идентична с предходните издания. Оформена е тематично по раздели, като всеки раздел включва методологични бележки.

Публикацията е предназначена за държавните и местните органи на управление, бизнес средите, за неправителствени организации, политици, научни работници, преподаватели, студенти, специалисти и всички граждани, проявяващи интерес към социално-икономическото развитие на столицата.

Цена на печатното издание: 12.00 лева
Цена на електронното издание (CD): 9.00 лева
Цена на комплекта (печатно издание + CD): 15.00 лева
 
Изданието може да бъде закупено в:
• НСИ, дирекция „Многосекторна статистика и услуги за потребителите”,
ул. „П. Волов” № 2, гр. София 1038
• Териториалните статистически бюра на НСИ
 
Заплащането на абонамент се извършва:
В брой - в касата на НСИ
гр. София 1038
ул. „П. Волов” № 2
 
По банков път
Банкова сметка на НСИ:
IBAN: BG84 BNBG 9661 3000 1190 01
BIC: BNBGBGSD
БНБ - СОФИЯ