Индекси на оборота в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” за януари 2011 година

По предварителни сезонно изгладени данни на НСИ през януари 2011 г. оборотът в раздел „Търговия на дребно, без търговията с автомобили и мотоциклети” по съпоставими цени отбелязва ръст от 2.1% спрямо предходния месец.

Прессъобщение: