Комбинирана номенклатура за 2016 г.


Изтегли:
 • понеделник, 10 април 2017 - 11:00

  През периода януари - февруари 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 20.0% спрямо същия период на 2016 г. и е в размер на 2 832.3 млн. лв., a вносът нараства с 31.0% и е на стойност 3 180.6 млн. лева.

  През периода януари - февруари 2017 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за   7 787.4 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 12.7%, а общата стойност на внесените стоки е 8 644.5 млн. лв. и нараства с 18.5%.

 • понеделник, 13 март 2017 - 11:00

  През 2016 г. износът на България за ЕС нараства със 7.2% спрямо 2015 г. и е в размер на    31 153.1 млн. лв., а вносът от ЕС се увеличава с 2.4% и достига 33 938.5 млн. лева.

  През декември 2016 г. износът за ЕС нараства с 12.8% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 2 439.9 млн. лв., а вносът е на стойност 3 045.2 млн. лв. и се увеличава с 6.3%.

 • понеделник, 13 март 2017 - 11:00

  През януари 2017 г. износът на България за трети страни се увеличава с 12.7% спрямо същия месец на 2016 г. и е в размер на 1 312.1 млн. лв., a вносът нараства с 30.8% и е на стойност   1 574.9 млн. лева.

  През януари 2017 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 3 724.0 млн. лв. и в сравнение със съответния период на предходната година износът се увеличава с 8.7%, а общата стойност на внесените стоки е 4 206.9 млн. лв. и нараства с 21.2%.

 • четвъртък, 9 февруари 2017 - 11:00

  През 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 5.9%  спрямо 2015 г. и е в размер на 14 957.0 млн. лв., a вносът спада със 7.1% и е на стойност 17 090.2 млн. лева.

  През 2016 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 46 104.9 млн. лв. и спрямо 2015 г. износът се увеличава с 2.6%, а общата стойност на внесените стоки е 51 005.8 млн. лв. и спада с 1.1%.

 • сряда, 8 февруари 2017 - 11:00

  През периода януари - ноември 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 6.8% спрямо същия период на 2015 г. и е в размер на 28 707.3 млн. лв., а вносът от ЕС се увеличава с 1.9% и достига 30 877.7 млн. лева.

  През ноември 2016 г. износът за ЕС нараства с 12.8% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 2 781.7 млн. лв., а вносът е на стойност 3 098.1 млн. лв. и се увеличава с 1.7%.

 • четвъртък, 12 януари 2017 - 11:00

  През периода януари - октомври 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 6.2% спрямо същия период на 2015 г. и е в размер на 25 925.6 млн. лв., а вносът от ЕС се увеличава с 2.0% и достига 27 779.6 млн. лева.

  През октомври 2016 г. износът за ЕС нараства със 7.5% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 2 891.1 млн. лв., а вносът е на стойност 3 242.9 млн. лв. и се увеличава с 5.8%.

 • четвъртък, 12 януари 2017 - 11:00

  През периода януари - ноември 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 8.1% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 13 422.6 млн. лв., a вносът спада с 8.4% и е на стойност 15 518.0 млн. лева.

  През периода януари - ноември 2016 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 42 128.9 млн. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава с 1.5%, а общата стойност на внесените стоки е 46 398.6 млн. лв. и спада с 1.8%.

 • понеделник, 12 декември 2016 - 11:00

  През периода януари - октомври 2016 г. износът на България за трети страни намалява с 10.6% в сравнение със същия период на 2015 г. и е в размер на 11 973.0 млн. лв., a вносът спада с 9.8% и е на стойност 13 912.2 млн. лева.

  През периода януари - октомври 2016 г. общо за трети страни и ЕС са изнесени стоки за 37 895.9 млн. лв. и спрямо съответния период на предходната година износът се увеличава  с 0.2%, а общата стойност на внесените стоки е 41 685.7 млн. лв. и спада с 2.3%.

 • петък, 9 декември 2016 - 11:00

  През периода януари - септември 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 6.0% спрямо същия период на 2015 г. и е в размер на 23 034.5 млн. лв., а вносът от ЕС се увеличава с 1.5% и достига 24 536.7 млн. лева.

  През септември 2016 г. износът за ЕС нараства с 14.7% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 2 849.0 млн. лв., а вносът е на стойност 2 738.6 млн. лв. и се увеличава с 2.4%.

 • сряда, 9 ноември 2016 - 11:00

  През периода януари - август 2016 г. износът на България за ЕС нараства с 4.8% спрямо същия период на 2015 г. и е в размер на 20 178.2 млн. лв., а вносът от ЕС се увеличава с 1.1% и достига 21 750.0 млн. лева.

  През август 2016 г. износът за ЕС нараства с 8.8% в сравнение със съответния месец на предходната година и е в размер на 2 681.6 млн. лв., а вносът е на стойност 2 783.6 млн. лв. и се увеличава с 18.1%.

Страници

Страници