Индекс на разходите на работодателите за труд през второто тримесечие на 2015 година

По предварителни данни на НСИ през второто тримесечие на 2015 г. разходите на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 6.8% спрямо второто тримесечие на 2014 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: