Формуляр "Карта за жилищна сграда" - Отчет за съборените и въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища през 2019 година

Изследването за съборените и въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради и жилища  се провежда в съответствие с Националната статистическа програма за 2019 година.

Изследването е изчерпателно, с тримесечна периодичност.

Националният статистически институт публикува електронен вариант на формуляра, който можете да свалите от тук.

Пакетът съдържа формуляр (sgrada_input_2019), ръководство за въвеждане на данни и указания (Instrukcia_Jilsgrada_2019.doc), инструкция за стартиране на електронния формуляр с макроси в различните версии на Excel (Start_Excel_2019.doc), и списък с населените места и техните кодове съгласно Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ekatte.xls).

При технически проблеми с инсталиране и попълване на електронния формуляр моля, свържете се с г-жа Димитринка Цонкова, главен експерт в отдел „Информационни системи и приложен софтуер” на тел. 02/9857 522, [email protected]

Попълнените файлове с данни изпращайте в срок до 15-то число след отчетното тримесечие на посочените по-долу електронни адреси в съответното Териториално статистическо бюро (ТСБ) във Вашата област.

За повече информация може да се обръщате към експертите в ТСБ във Вашата област или към г-жа Камелия Благоева, главен експерт в отдел „Статистика на населението и жилищния фонд“, на тел. 02/9857 205, [email protected].

Адреси, на които се изпращат файловете, създадени за НСИ, и телефони на експертите,
отговарящи за отчета в ТСБ
№ по ред
ТСБ
Име на експерт, отговарящ за отчета
Телефон
Електронна поща за изпращане на попълнените формуляри
1.
Благоевград
Радослав Илиев
073/ 889 65 31
2.
Бургас
Дечка Славчева
056/ 851 941
3.
Варна
Виолета Първанова
052/ 575 231
4.
Велико Търново
Павлинка Паринова
062/ 614 527
5.
Видин
Таня Йорданова
094/ 609 271
6.
Враца
Златка Вутова
092/ 668 667
7.
Габрово
Силвана Стоянова
066/ 819 746
8.
Добрич
Зоя Попчева
058/655 315
9.
Кърджали
Маргрета Христова
0361/ 6 70 46
10.
Кюстендил
Ефросина Младенова
078/ 559 645
11.
Ловеч
Станислав Савчев
068/ 686 065
12.
Монтана
Маргарита Езекиева
096/ 391 828
13.
Пазарджик
Пенка Спасова
034/ 402 714
14.
Перник
Лилия Никифорова
076/ 688 668
15.
Плевен
Емилия Тодорова
064/ 890 416
16.
Пловдив
Полина Костадинова
032/ 658 730
17.
Разград
Петя Петрова
084/ 616 120
18.
Русе
Вилма Локмаджиева
082/ 811 419
19.
Силистра
Мария Пенева
086/818 314
20.
Сливен
Диана Пирдопска
044/ 613 422
21.
Смолян
Мария Василева
0301/ 67 433
22.
София
Евгения Тепешанова
02/ 98 57 214
23.
София (столица)
Румяна Борисова
02/ 98 57 472
24.
Стара Загора
Светла Илиева
042/ 619 421
25.
Търговище
Диян Дянков
0601/ 6 94 31
26.
Хасково
Николай Латев
038/ 608 861
27.
Шумен
Диянка Иванова
054/850 633
28.
Ямбол
Красимира Георгиева
046/ 686 331