Извършване на универсални и неуниверсални пощенски услуги за приемане, пренасяне и доставяне на кореспонденция и пощенски пратки за нуждите на Националния статистически институт