България и ЕС: Дефицит и дълг на сектор „Държавно управление” през 2014 година (предварителни данни)

По предварителни  данни  на  Евростат  през  2014 г.  дефицитът  на  сектор „Държавно управление” на ЕС-28 възлиза на 401 861 млн. евро, или  2.9% от БВП, и бележи спад спрямо 2013 година.

Прессъобщение: