Премини към основното съдържание

Издадени разрешителни за строеж и започнато строителство на нови сгради през четвъртото тримесечие на 2014 година

Публикувано на: 02.02.2015 - 11:00

През четвъртото тримесечие на 2014 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1 070 жилищни сгради с 5 554 жилища, на 44 административни сгради/офиси и на 1 142 други сгради. Започнал е строежът на 544 жилищни сгради с 2 790 жилища в тях, на 18 административни сгради/офиси и на 523 други сгради.

Прессъобщение