Премини към основното съдържание

Д-р Богдан Иванов Богданов - заместник-председател на НСИ

Портрет на Богдан Богданов

За контакти:
адрес: София 1038, ул. "П. Волов" № 2
тел.: 02/9857 709
e-mail: [email protected]

Роден на 12 Юли 1951 г. в гр. София
Женен
 
Образование
1996 Доктор по икономика, катедра "Статистика", УНСС
1972 – 1976 Магистър по икономика, катедра "Статистика", УНСС
 
Допълнителна квалификация
1998 САЩ /Вашингтон/, Образователен курс: „Показатели за изследване на икономиката”
1995 Франция /Париж/, Образователен курс: „Изследване на домакинските бюджети и условията на живот”
1994 Испания /Мадрид/, Образователен курс: „Показатели за изследване на бедността”
1993 Англия /Саутхямтън/, Образователен курс: „Техника на извадковите изследвания”
 
Езикови умения
Английски, руски
 
Професионален опит
Септември 2014 Заместник-председател на НСИ
Януари 2014 –
Август 2014
Началник отдел „Статистика на доходите, разходите на домакинствата и качеството на живот”
2009 – 2014 Началник отдел „Статистика на доходите и разходите на домакинствата”
2004 – 2009 Началник отдел „Статистика на домакинствата и работната сила”
2002 – 2004 Началник отдел „Статистика на домакинствата и заетостта”
1981 – 2002 Началник отдел „Статистика на домакинствата”
1976 – 1981 Специалист: отдел „Демография”
 
Допълнителен професионален опит
2005 – 2007 Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, Хоноруван преподавател,
Курс: „Социология на стратификацията и неравенствата”
1991 – 2004 УНСС, София, Хоноруван преподавател, Курс: „Статистика и иконометрия”
1999 Член на редколегията на сп. „Статистика”
2013 Главен редактор на сп. „Статистика”
  Член на „Съюз на българските учени”
  Участие в множество проекти на НСИ, МТСП, УНСС и други държавни ведомства и институти
 
Научни публикации
  Автор на около 100 научни публикации в списания „Статистика“, „Икономическа мисъл“, „Икономика“, „Население“, сборници с доклади от научни конференции, свързани със статистическата теория и практика, изследването на домакинските бюджети, работната сила, бедността, диференциация и поляризация на населението по доход.
  Съавтор в следните печатни издания:
• „Изследване на социалното равнище в България през последното десетилетие на XX век”, Университетско издателство „Стопанство”, УНСС, София (2002 г.);
• „Предизвикателствата на бедността”, Национален Статистически Институт, София, (2003 г.);
• „Работната сила на България в прехода към пазарна икономика”, Университетско издателство „Стопанство”, УНСС, София, (2006 г.);
• Доклади за измерване на бедността, 2012, МОТ (България, Канада, Финландия);
• Tsanov, V., P. Ivanova, S. Panteleeva, and B. Bogdanov, “Bulgaria: Rising Inequality in the Period of Transition and Restrictive Incomes Policy”, in “Changing Inequalities & Social Impacts in Rich Countries”, edited by Brian Nolan, Wiemer Salverda, Daniele Checchi, 2014, Oxford University Press;
• Poverty in Transition, 1998, ILO and UNDP.