Разработване на инструмент за система за управление на качеството в НСИ и внедряването й – консултантска услуга