Разработване на информационна система "Регистър на групи предприятия" като неразделна част от Информационна система "Регистър на статистическите единици"