Дефицит и дълг на сектор „Държавно управление” през 2013 година (предварителни данни)

По предварителни данни на Националния статистически институт през 2013 г. сектор „Държавно управление” отчита бюджетен дефицит от 1 178 млн. лв., или 1.5% от БВП. Дългът на Р България за 2013 г. е в размер на 14 733 млн. лв., или 18.9% от БВП.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: