Брутен вътрешен продукт през четвъртото тримесечие на 2013 година (експресни оценки)

Сезонно изгладените данни за БВП по експресни оценки показват растеж от 1.0% през четвъртото тримесечие на 2013 г. спрямо съответното тримесечие на предходната година. 
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: