Тримесечни данни на нефинансовите предприятия - индекси на продажбите на дребно