Изграждане на виртуална среда за сървърна консолидация и доставка на софтуерни продукти за нуждите на НСИ