Дейност на средствата за подслон и местата за настаняване през октомври 2013 година

През октомври 2013 г. в страната са функционирали 1 898 средства за подслон и места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 67.4 хил., а на леглата - 138.7 хиляди. В сравнение с октомври 2012 г. общият брой на средствата за подслон и местата за настаняване се увеличава с 6.9%, а на леглата в тях - с 3.8%.
Общият брой на нощувките във всички средства за подслон и места за настаняване, регистрирани през октомври 2013 г., е 717.6 хил., или с 10.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Приходите от нощувки през октомври 2013 г. достигат 33.3 млн. лв., или с 13.5% повече в сравнение с октомври 2012 година.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: