Пътувания на българи в чужбина и посещения на чужденци в България през октомври 2013 година

Пътуванията на български граждани в чужбина през октомври 2013 г. са 306.5 хил., или с 8.9% над регистрираните през октомври 2012 година. Най-голям относителен дял от общия брой пътувания на български граждани в чужбина формират тези с други цели (гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия) - 55.8%, следвани от пътуванията със служебна цел - 23.8%, и с цел почивка и екскурзия - 20.4%. 
През октомври 2013 г. посещенията на чужденци в България са 546.7 хил., което е с 4.3% над нивото от октомври 2012 година. Регистрирано е увеличение на посещенията с цел почивка и екскурзия - с 10.3%, и с други цели - с 2.7%, докато посещенията със служебна цел намаляват с 4.9%.
 
Прессъобщение: 
Статистическа област: