Промишленост, търговия и услугиТаблиците в рубрика "България и ЕС" са от най-търсените в интернет сайта на Евростат.
Данните се актуализират всеки ден в 12 часа от базата данни на Евростат.

  • Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)
  • Промишленото производство - общо за промишлеността (без строителство)

Страници

  • Райони на пазара на труда
    Националният статистически институт предлага на вниманието на изследователи и потребители на статистическа информация дигитална и книжна публикация на български език, посветена на Районите на пазара на труда.