КласификацииКореспондиращи таблициВръзкиПомощ 
 
Търсене на Класификации по идентификатор или наименование
eзик:
Статус на класификациите:
Предишна.. Следваща..
No:ИдентификаторНаименованиеCемейство/подсемействоПериод на валидност
1HIERAR_20130323Йерархична класификация на административно-териториалните структури – 20130323Географски и административно-териториални/Административно-териториални23.03.2013 / Преглед
2А10 - 2012 буквен кодАгрегирана номенклатура А10 на базата на КИД-2008 (буквен код)Макроикономически/Агрегирани10.04.2012 / Преглед
3А10 - 2012 цифров кодАгрегирана номенклатура А10 на базата на КИД-2008 (цифров код)Макроикономически/Агрегирани10.04.2012 / Преглед
4А21 - 2012 буквен кодАгрегирана номанклатура А21 на базата на КИД-2008 (буквен код)Макроикономически/Агрегирани10.04.2012 / Преглед
5А21 - 2012 цифров кодАгрегирана номенклатура А21 на базата на КИД-2008 (цифров код)Макроикономически/Агрегирани10.04.2012 / Преглед
6А3 - 2012 буквен кодАгрегирана номенклатура А3 на базата на КИД-2008 (буквен код)Макроикономически/Агрегирани10.04.2012 / Преглед
7А3 - 2012 цифров кодАгрегирана номенклатура А3 на базата на КИД-2008 (цифров код)Макроикономически/Агрегирани10.04.2012 / Преглед
8А38 - 2012 буквен кодАгрегирана номенклатура А38 на базата на КИД-2008 (буквен код)Макроикономически/Агрегирани10.04.2012 / Преглед
9А38 - 2012 цифров кодАгрегирана номенклатура А38 на базата на КИД-2008 (цифров код)Макроикономически/Агрегирани10.04.2012 / Преглед
10А64 - 2012 буквен кодАгрегирана номенклатура А64 на базата на КИД-2008 (буквен код)Макроикономически/Агрегирани10.04.2012 / Преглед
11А64 - 2012 цифров кодАгрегирана номенклатура А64 на базата на КИД-2008 (цифров код)Макроикономически/Агрегирани10.04.2012 / Преглед
12БЕК Рев.3Широки икономически категорииМакроикономически/Агрегирани01.01.1986 / Преглед
13ГЕОНОМ - 2021Номенклатура на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика 2021 - буквен кодГеографски и административно-териториални/Географски01.01.2021 / Преглед
14ЕКТТЕдинната класификация на товарите в транспорта - NST 2007Други07.11.2007 / Преглед
15КИД - 2008Kласификация на икономическите дейности - 2008Икономически/Дейности01.01.2008 / Преглед
16КИСКласификация по институционални секториМакроикономически/СНС01.01.1998 / Преглед
17КН-2022Комбинирана номенклатура 2022Други01.01.2022 / 31.12.2022Преглед
18КОИКОПКласификация на индивидуалното потребление по целиМакроикономически/Функционални01.01.2004 / Преглед
19КОИКОП_5Класификация на индивидуалното потребление по цели на петзначен цифров кодМакроикономически/Функционални24.07.2012 / Преглед
20КОО-2015Класификация на областите на образование и обучение (КОО - 2015)Социални и демографски/Образование17.06.2016 / Преглед
21КОПНИКласификация на функциите на организациите с нестопанска цел, обслужващи домакинстватаМакроикономически/Функционални01.01.2004 / Преглед
22КОППКласификация на разходите на производителите по целиМакроикономически/Функционални01.01.2004 / Преглед
23КОФОГКласификация на функциите на държавното управлениеМакроикономически/Функционални01.01.2004 / Преглед
24КПИД - 2015Класификация на продуктите по икономически дейности - 2015Икономически/Продукти02.01.2015 / Преглед
25КСС - 2001Класификация на сградите и строителните съоръженияИкономически/Продукти05.01.2001 / Преглед
26НКПД-2011Национална класификация на професиите и длъжностите, 2011Икономически/Заетост и възнаграждение на труда01.01.2011 / Преглед
27НСТ-2019-2-буквен кодНоменклатура на страните и териториите за статистически цели 2019-2-буквен кодГеографски и административно-териториални/Географски01.04.2019 / Преглед
28НСТ-2019-3-буквен кодНоменклатура на страните и териториите за статистически цели 2019-3-буквен кодГеографски и административно-териториални/Географски01.04.2019 / Преглед
29НСТ-2019-цифров кодНоменклатура на страните и териториите за статистически цели 2019-цифров код(Географски и административно-териториални/Географски01.04.2019 / Преглед
30ПРОДАГРО-2015Номенклатура на продукцията на селското, горското и рибното стопанство-2015Икономически/Продукти01.12.2015 / Преглед
Предишна.. Следваща..
НСИ, София в1.0.4