БИЗНЕС  НАБЛЮДЕНИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННАТА АКТИВНОСТ В ПРОМИШЛЕНОСТТА

                                                                                                                                   за месец:  03 . 2020  година

 

                            Това е контролиран въпросник. Необходим Ви е идентификационен знак за да участвате.

                                           Моля, въведете Вашия ЕИК в реда по-долу и натиснете "Продължи".

                                                           ЕИК: