Светът на статистиката

Ден на Териториалното статистическо бюро – Габрово, в Община Севлиево

И през есента продължават планираните прояви на Териториалното статистическо бюро – Габрово, посветени на инициативата „2013 – Международна година на статистиката”. На 8 октомври експертите от ТСБ гостуваха в гр. Севлиево с  програма, която се превърна в част от събитията, посветени на традиционните празници на  гр. Севлиево.

Преди обяд в СОУ „Васил Левски” беше проведен открит урок на тема: „2013 – Международна година на статистиката. Какво е статистиката за всеки от нас?”. Пред близо осемдесет ученици и преподаватели директорът на Териториалното статистическо бюро в Габрово Георги Цветков разказа за основните цели на инициативата и за ролята на Националния статистически институт в развитието на държавата и обществото през годините, като посочи и предизвикателствата, стоящи пред българските статистици. Нагледно бяха демонстрирани начините за получаване на информация от сайта на НСИ и от териториалните статистически бюра в областните центрове, представен беше и клипът, подготвен от ученици от област Габрово и участвал в Международен конкурс за изработване на статистически видеоматериал. Бяха представени и издания на НСИ. След споделените мисли и зададените въпроси, учениците попълниха формуляри за обратна връзка, които ще бъдат обработени в ТСБ.  ТСБ – Габрово се ангажира да бъде домакин на учебно посещение на учениците за запознаване на място с дейността на габровските статистици.

В следобедните часове експерти от ТСБ – Габрово посетиха счетоводни кантори в общинския център и проведоха работни срещи с техните управители и екипи. Обсъдени бяха съвместните дейности по предоставянето на навременна и точна статистическа информация от фирмите, както и по предоставяне на стандартни и специализирани статистически продукти и услуги за бизнеса.

В Градската библиотека в гр. Севлиево беше открита временна изложба „Изданията на Националния статистически институт”. При откриването присъстваха част от ръководството на Община Севлиево, представители на медиите, културни дейци и граждани. Най-голям интерес предизвика Статистическия годишник на Царство България от 1937 г., както и публикациите от Преброяване 2011.  Изложбата ще бъде отворена за севлиевци до 18 октомври.

Денят на Териториалното статистическо бюро – Габрово, завърши със среща на експерти от ТСБ с представители на бизнеса, институции и организации на тема: „2013 – Международна година на статистиката. Социално-икономически аспекти на статистическите изследвания в Община Севлиево”. Презентацията, представена от директора на ТСБ – Габрово, стана повод за дискусия за ролята на Териториалното статистическо бюро – Габрово, при предоставяне на информация на институциите, фирмите и отделните граждани. Представителите на бизнеса споделиха своята удовлетвореност от досегашната си съвместна дейност с габровските статистици. Присъстващите попълниха анкети и формуляри за обратна връзка, получиха дипляни с информация за Международната година на статистиката, за дейността на НСИ и ТСБ – Габрово и за начините за получаване на данни. Двете страни си обещаха по-чести срещи.

Открит урок в СОУ „Васил Левски” - гр. Севлиево

Открит урок в СОУ „Васил Левски” – гр. Севлиево

Ученици от X, XI и XII клас на СОУ „Васил Левски”, природо-математически профил

Ученици от X, XI и XII клас на СОУ „Васил Левски”, природо-математически профил

Работна среща в счетоводна кантора

Работна среща в счетоводна кантора

Откриване на изложбата в Градската библиотека

Откриване на изложбата в Градската библиотека

Посетителите на изложбата разглеждат с интерес Статистическия годишник на   Царство България от 1937 г.

Посетителите на изложбата разглеждат с интерес Статистическия годишник на Царство България от 1937 г.

Директорът на ТСБ - Габрово представя социално-икономическите аспекти на статистическите изследвания в Община Севлиево

Директорът на ТСБ – Габрово представя социално-икономическите аспекти на статистическите изследвания в Община Севлиево

Представители на бизнеса от Община Севлиево

Представители на бизнеса от Община Севлиево

Урок по статистика – участници в проекта „Моята квалификация и мотивация“ гостуват на ТСБ – Шумен

В края на септември ТСБ – Шумен посрещна 13  курсисти,  участници в проекта „Моята квалификация и мотивация“,  който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС. Проектът се реализира в Център за професионална подготовка „Бобос – Богданка Въчкова“,  а целта е да се усвоят  знания и умения по специалността „Сътрудник в малък и среден бизнес“. Гостите на статистиката  са безработни лица, регистрирани в бюрото по труда, а посещението им беше свързано с Международната година на статистиката.

Учебната програма включва и часове по статистика, един от които се проведе в шуменското териториално статистическо бюро. Срещата беше открита от г-жа Атанасула Настева – директор на териториалното статистическо бюро. Тя  информира участниците за целите на глобалната инициатива Международна година на статистиката и дейността на ТСБ – Шумен, като подчерта факта, че статистиката проследява живота на всеки един от нас, от раждането до смъртта.  Изложението й включваше интересни статистически  данни за страната и област Шумен – актуални и архивни – от края на XIX в., когато днешният областен център гр. Шумен е имал население от 24 650 души.

Участници в срещата

Участници в срещата

На курсистите беше предоставена възможност да попълнят анонимно анкетната карта Познаваме ли институциите на България? с  акцент върху дейността на българската статистика и институцията омбудсман. Оказа се, че те са добре информирани. Само с едно изключение  Националният статистически институт беше посочен като държавната агенция,  осъществяваща  статистическата дейност на държавата. Близо 77%  от анкетираните   посочиха г-жа Р. Инджова за председател на института, а над 53% дадоха верен отговор за статистическата служба на ЕС – Евростат.

Курсисти попълват анкетната карта „Познаваме ли институциите на България?“

Курсисти попълват анкетната карта „Познаваме ли институциите на България?“

Участниците в проекта  свързват думата „статистика“ основно с данните  за раждаемостта и смъртността, безработицата, инфлацията, доходите и разходите, както и с проведеното през 2011 г. Преброяване на населението и жилищния фонд. Според резултатите от изследването  домакинствата на близо 70% от анкетираните лица са посетени от преброител, а останалите са  преброени по електронен път. Основен източник на статистическа информация  са  медиите, следвани от сайта на НСИ. Гостите на ТСБ  биха желали информацията да се поднася по разбираем начин и с обяснения относно значението на изнасяните  данни за живота на хората.

Обобщените резултати от анкетната карта сочат, че г-н Константин Пенчев – национален омбудсман, е разпознаваем за 69.2% от курсистите, но останалите въпроси, свързани с институцията  обществен посредник, затрудниха голяма част от тях.

В заключителния етап от срещата  петима от нашите гости влязоха в ролята на респонденти, посетени от  статистик. Интервю по изследването на НСИ „Наблюдение напотребителите“ проведоха   Елена Михалева, Валентина Левтерова, Росица Стоймерова, Мария Божинова и Диянка Иванова – експерти от ТСБ – Шумен.

Росица Стоймерова - главен експерт в ТСБ - Шумен,  провежда интервю

Росица Стоймерова – главен експерт в ТСБ – Шумен, провежда интервю

Целта беше да се демонстрира на практика работа на терен. Участниците бяха информирани за възможността да попаднат  като респонденти в статистическо изследване и за необходимостта  в такива случаи да оказват пълно съдействие на служителите анкетьори.

На финала гостите зададоха редица въпроси относно разликата  в данните за безработицата между НСИ и Агенцията по заетостта, начина на формиране на извадките от лица и домакинства и повъзрастовата смъртност.

Урокът по статистика продължи и в началото на октомври, когато  г-жа Вера Жечева – старши експерт  в ТСБ – Шумен, посети курсистите в учебния център. Там тя  представи подробно сайта на НСИ, вкл. Календара за представяне на резултатите от статистическите изследвания, запозна  бъдещите сътрудници в малкия и средния бизнес с възможността  годишните отчети за дейността на предприятията и другите статистически формуляри да се подават по електронен път и отговори на многобройните им  въпроси.

Вера Жечева - старши експерт в ТСБ - Шумен,  представя сайта на НСИ

Вера Жечева – старши експерт в ТСБ – Шумен, представя сайта на НСИ

ТСБ – Шумен гостува на три общини по повод Международната година на статистиката

В периода 16 – 19 септември 2013 г. ТСБ – Шумен и Областния информационен  център – Шумен,  гостуваха в гр. Велики Преслав и селата Хитрино и Венец, които са центрове на едноименните общини. Домакини бяха общинските администрации, а поводът за участието на шуменското териториално статистическо бюро беше презентацията на съвместната инициатива на гостуващите  ведомства „Статистиката в помощ на инициативните“, посветена на Международната година на статистиката.

На срещите от страна на общините присъстваха кметове на кметства, земеделски производители, читалищни деятели и служители от местната администрация.

Участници в срещата

Участници в срещата

Г-жа Галина Минчева, ръководител на ОИЦ – Шумен, и експертите от Центъра запознаха  участниците в срещите с добри практики по финансираната с европейски средства Оперативна програма „Регионално развитие“ и приоритетите за новия програмен период 2014 – 2020 г. по Програмата за развитие на селските райони.

Г-жа Светла Кръстева, началник на отдел „Статистически изследвания и анкетиране“ в ТСБ – Шумен, отбеляза настоящата 2013 година като Международна година на статистиката. Тя подробно информира за предлаганите от ТСБ продукти и услуги и условията за тяхното заявяване, като наблегна на възможността статистическата информация да бъде успешно използвана при разработването на  проекти,  кандидатстващи за европейско финансиране.

От години общинските администрации във Велики Преслав, Венец и Хитрино са наши потребители и активно ползват статистически данни, предоставени им от ТСБ – Шумен. През  2013 г. всяка една от тях  заяви и получи срещу заплащане значителен обем информация, необходима за разработване на регионалните планове за развитие. Предоставили  сме услуги и на други потребители от посочените общини – представители на бизнеса и местни структури на изпълнителната власт. Проведените срещи бяха полезни в най-голяма степен на земеделските производители, които до този момент не бяха  информирани за възможностите  на статистиката.

Участници в срещата

Участници в срещата

Всички участници  получиха  дипляната „Статистиката в помощ на инициативните“, а ТСБ – Шумен направи още една стъпка към повишаване на обществената осведоменост за силата и въздействието на  дейността на НСИ върху всички сфери на обществото.

Проект „Студентски практики” в ТСБ-Добрич

По повод инициативата „2013 – Международна година на статистиката” ТСБ-Добрич успешно се включи в проект „Студентски практики” на Министерството на образованието и науката, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.“. Проектът се изпълнява в партньорство с всички висши училища в България.

В проекта „Студентски практики” на територията на ТСБ-Добрич участваха трима студенти от специалност „Статистика и иконометрия” в Икономическия университет – гр. Варна. ТСБ-Добрич предостави възможност за придобиване на практически опит и усъвършенстване на уменията им. Практическото обучение се проведе в съответствие с изучаваната от студентите специалност в рамките на 240 астрономически часа в реална работна среда. Бяха изпълнени задачи, възложени от организацията работодател, съгласно предварително изготвен регламент. Програмата за позицията „Статистик” включваше участие в събирането и обработването на статистически данни за изследванията от Националната статистическа програма. Студентите бяха запознати и с утвърдената методология и организация за провеждане на статистическите изследвания.

По време на обучението бяха спазени изготвените графици по проект „Студентски практики”. Студентите усвоиха основни умения за работа с информационните системи на НСИ и се запознаха с месечната, тримесечната и годишната отчетност на фирмите и организациите от област Добрич. Бяха включени и в анкетите „Работна сила”, „Домакински бюджети”, „Потребители”, „Туристически пътувания и разходи за туризъм на домакинствата”.

Участници в проекта

Участници в проекта

Практическо обучение

Практическо обучение

Практическо обучение

ШУМЕНСКАТА КУЛТУРА В ОГЛЕДАЛОТО НА СТАТИСТИКАТА

Община Шумен е осмият партньор на ТСБ – Шумен в отбелязването на Международната година на статистиката 2013. Резултат от съвместния проект на двете институции е брошурата  „Шуменската култура в огледалото на статистиката“, посветена както на глобалната статистическа инициатива, така и на кандидатурата на гр. Шумен за Европейска столица на културата през 2019 година.

Шуменската култура в огледалото на статистиката

Шуменската култура в огледалото на статистиката

Освен информация за двете събития, на които е посветена, брошурата включва и актуални статистически данни за дейността на културните институции в шуменската община – читалища, музеи и музейни сбирки, музикални колективи и други. Информацията за шуменските театър, симфониета, регионална и университетска библиотека е публикувана с писменото съгласие на  техните ръководители, които подкрепиха инициативата на общината и ТСБ.

Шуменската култура в огледалото на статистиката

Шуменската култура в огледалото на статистиката

В изданието са маркирани  важни културни събития за България през периода 1813 – 1914 г., състояли се за първи път в гр. Шумен:  първото гражданско честване на празника на Кирил и Методий (1813 г.); първите хорови  самодейни колективи (1846 г.); основаването от М. Шафран  на първия български оркестър от класически инструменти (1851 г.);  първото театрално представление „Михал Мишкоед“ от С. Доброплодни (1856 г.); началото на  оперетното дело в България (1914 г.) и други. Отбелязани  са обекти за посещение, свързани с  историята и културата на гр. Шумен, и годината на тяхното построяване/откриване. Отделено е място на знаковите културни прояви, организирани от общината  през настоящата година. Посочени са шуменски проекти в областта на културата, реализирани с европейски средства.

Брошурата беше представена на брифинг от директора на ТСБ – Шумен г-жа Атанасула Настева  и заместник-кмета  по образование и култура  г-жа Живка Тонева. Медийното събитие, проведено  в заседателната зала на  общината,  беше открито от г-жа Тонева, която изрази своята благодарност към ТСБ за добрата  идея. Тя  отбеляза значимото място на гр. Шумен в културната история на страната и финансовия принос на общината за дейността на институциите, намерили място в изданието.

Шуменската култура в огледалото на статистиката

Шуменската култура в огледалото на статистиката

Директорката на ТСБ – Шумен  коментира  статистическите  данни, които сочат нарастващ интерес към  представленията на ДКТ „В. Друмев“ и музикалните колективи и увеличение на заетия библиотечен фонд в двете най-големи библиотеки на гр. Шумен. Госпожа Настева изнесе информация за дейността на читалищата в общината (35 на брой). Числата  доказват, че благодарение на активната дейност, която развиват, читалищата – традиционните културно-просветни сдружения, продължават да играят значителна роля в съвременното общество, като осигуряват възможност за изява на любителското художествено творчество  на деца и възрастни.

По този повод за участие в брифинга бяха поканени и ръководителката на  детския танцов състав „Веселяче“, спечелил преди дни наградата на публиката  на престижен фолклорен фестивал в Испания, и секретарката на читалището в с. Васил Друмев, чиято самодейна певческа група е  завоювала златен медал на Националния фолклорен фестивал в гр. Априлци.

Шуменската култура в огледалото на статистиката

Шуменската култура в огледалото на статистиката

Брошурата „Шуменската култура в огледалото на статистиката“предизвика интерес сред  обществеността, а нейното представяне  беше широко отразено  от регионалните медии. Извън брифинга, поредната  инициатива на ТСБ – Шумен  във връзка с Международната година на статистиката 2013 беше презентирана от г-жа Настева и в тематични предавания на регионални телевизии.

Проект „Ученически практики” в ТСБ – Габрово

В Териториалното статистическо бюро – Габрово, продължават проявите, посветени на инициативата „2013 – Международна година на статистиката”. Една от тях е завършилото изпълнение на дейностите по проект „Ученически практики” на Министерството на образованието и науката, финансиран по Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси”, съфинансиран от Европейския социален фонд.

Териториалното статистическо бюро участва в проекта в качеството си на работодател на двете ученички от Професионалната гимназия по икономика „Рачо Стоянов” – гр. Дряново – Благовеста Минева – XIа клас, специалност „Банково дело”, и Силвана Груева – XIб клас, специалност „Оперативно счетоводство”. Наставник на практикуващите ученици от страна на ТСБ беше г-жа Анна Радионова – главен експерт в отдел „Статистически изследвания и анкетиране”.

Всеки от участниците в проекта изпълни перфектно своите задължения съгласно подписаните договори, спазени бяха изготвените графици, като ученичките в последните четири месеца работиха в продължение на 240 астрономически часа. По време на практиката те усвоиха основни умения за работа с информационните системи на НСИ, бяха запознати с постиженията и проблемите при провеждането на кампанията за годишната отчетност на фирмите и организациите от област Габрово за 2012 година.

Благовеста Минева и Силвана Груева в работна среда

Работна среда

 

Съдействие от наставника Анна Радионова

Съдействие от наставника

Ръководството на училището и наблюдаващия учител изразиха удовлетворението си от постигнатия синхрон в работата между партниращите институции и от постигнатите резултати в производствения процес по събиране и обработване на статистическата информация.

Териториално статистическо бюро – Търговище – участник в проект „Ученически практики”

По повод Международната година на статистиката ТСБ-Търговище се регистрира за участие в проекта „Ученически практики” на Министерството на образованието и науката, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и съфинансиран от Европейския социален фонд.

Реализирането на проекта ще подобри качеството на професионалното обучение и образование и ще улесни достъпа до практическо обучение като част от системата на продължаващото професионално обучение (ППО) в национален мащаб чрез повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.

Като партньор в проекта Териториално статистическо бюро – Търговище, осигури практическо обучение от 1 юли до 31 август 2013 г. на две единадесетокласнички от ПГИИ „Джон Атанасов”. През обучителния период учениците ще се запознаят с производството и разпространението на статистическа информация и ще имат възможност да приложат на практика придобитите знания и умения.

Учениците ще научат повече за ролята и значението на статистиката в обществения живот и за статистическите продукти и услуги, които ще им бъдат от полза в тяхната бъдеща професионална и житейска реализация.

Участници в проекта

Участници в проекта

ТСБ-Русе посрещна ученици от Професионалната гимназия по икономика „Елиас Канети”

Ученици от XI клас на Професионалната гимназия по икономика „Елиас Канети” посетиха Териториалното статистическо бюро в Русе. Срещата се осъществи по повод  133-тата годишнина от създаването на българската статистика и отбелязването на световната инициатива 2013 – Международна година на статистиката.

По време на срещата беше направен кратък исторически преглед на развитието на българската статистическа институция. Мултимедийна презентация запозна гостите с разпространението на статистическа информация като барометър за статистическата активност и общественото доверие в НСИ и ТСБ. Беше поставен акцент върху ролята и значението на резултатите от провежданите статистически изследвания за вземането на оптимални управленски решения в областта на демографското, социалното и икономическото развитие на страната.

Срещата завърши с дискусия, на която бяха обсъдени мнения, свързани с обучението по статистика в сферата на професионалното обучение и образование. мултимедийна презентация

мултимедийна презентация

участници в срещата

дискусия

 

ТСБ-Шумен отличи победителите в националното състезание „Карл Попър дебати“

От 29 юни до 1 юли  т.г. в гр. Шумен се проведе националното състезание „Карл Попър дебати“, организирано от Природоматематическата гимназия и община Шумен с информационната подкрепа на ТСБ-Шумен. Участието на шуменските статистици е част от регионалните инициативи, посветени на Международната година на статистиката (МГС).

Зам.-кмета по култура, просвета и образование на община Шумен г-жа Тонева открива състезанието

Откриване на състезанието

Състезанието премина под надслов „Европейски перспективи пред българската култура“, във връзка с кандидатурата на град Шумен за европейска столица на културата през 2019 година. То беше открито от зам.-кмета по култура, просвета и образование на община Шумен г-жа Тонева.       

В състезанието се включиха представители на 18 ученически клуба по дебати от София, Русе, Сливен, Свищов, Велико Търново и три шуменски училища. В продължение на три дни младите хора излагаха аргументи и контрааргументи по теми, свързани с икономиката, туризма, държавната политика в областта на културата, културно-историческото наследство, както и с възможността български град да се представи престижно като европейска столица на културата.

Церемония по награждаване на победителите

Церемония по награждаване на победителите

Съвместната инициатива на директора на ПМГ г-н Георгиев и директорката на ТСБ-Шумен за включването на шуменските статистици в събитието се изразяваше в оказването от страна на ТСБ на логистична, информационна подкрепа на три шуменски отбора като форма за популяризиране на МГС сред младите шуменци. Дни преди старта на националната надпревара ученици от Природоматематическата гимназия и ръководителката на клуба по дебати г-жа Цочева посетиха ТСБ и бяха запознати с целите на Международната година на статистиката. Коментирана бе възможността статистически данни да се използват в хода на състезанието. От страна на ТСБ бе изготвена и предоставена обширна информация за икономическото развитие и дейността на културните институции в страната. Данните бяха широко използвани от учениците в хода на тяхното участие, а „статистическата“ им подготовка – коментирана от журито.

До финала достигнаха два шуменски отбора, като заключителният кръг се проведе при голям интерес в сесийната зала на общината. Победител бе отборът по дебати, включващ ученици от 11 клас на Природоматематическата гимназия в Шумен, а наградите бяха връчени от кмета на  общината г-н Костов.

Церемония по награждаване на победителите

Награждаване на победителите

 На церемониятасред присъстващите бяха и експертите от ТСБ-Шумен Антония Стефанова, Диянка Иванова и Мария Божинова. Заедно с директорката те определиха тримата най-добре представили се ученици, които в своето изложение цитираха и данни на НСИ: Иван Цонев, Славина Теодосиева и Господин Тонев.

Директорката на ТСБ-Шумен г-жа Атанасула Настева поздрави всички участници, като ги информира за глобалната инициатива „Международна година на статистиката 2013“. Тя насочи вниманието им към сайта на НСИ, който благодарение на богатата статистическа информация, която предлага, би бил неоценим помощник при подготовката за бъдещи дебати.

Директорката на ТСБ-Шумен г-жа Атанасула Настева поздрави всички участници

Поздравления за победителите

Като подарък от ТСБ-Шумен отличените участници получиха по един „Статистически справочник 2012“, който да ги подпомага в бъдещите им ораторски изяви, както и канцеларски пособия.

Националните дебати бяха широко отразени от регионалните медии. През август т.г. отборът победител ще вземе участие в международно състезание в Чехия, където ще се бори за призово място с 14 клуба от различни държави.

Регионалните медии отразяват събитието

Регионалните медии отразяват събитието

65 души изкачиха Каньона на водопадите по повод Международната година на статистиката

По повод Международната година на статистиката и 133-ата годишнина от създаването на българската държавна статистика на 22 юни 2013 г. Териториалното статистическо бюро – Смолян,  организира туристически поход по екопътека „Каньона на водопадите”. Инициативатa беше подкрепена от Община Смолян и Областна администрация – Смолян.

В 9:00 часа на сборния пункт се събраха над 60 ентусиасти. Освен настоящи и бивши служители на ТСБ на поканата се отзоваха гости от София, Пазарджик, Ямбол, Кърджали, Мадан, Чепеларе и от други населени места. Имаше представители на Общинския съвет, на Община Смолян, на други институции, на други териториални статистически бюра (Пазарджик и Ямбол), на бизнеса, на граждани на Смолян, и на Столична община.Участници в походаДиректорът на ТСБ – Смолян Николай Славов приветства участниците в похода и ги запозна с повода за похода. Представи накратко целите на световната инициатива „2013 ‑ Международна година на статистиката” и спомена за по-важните факти от 1880 г., която се смята за начална година за българската държавна статистика. Предоставена беше и информация за резерват „Сосковчето” и екопътека „Каньона на водопадите”. Моментът на изкачването беше съвършен – времето беше прекрасно, а р. Еленска – пълноводна, което правеше водопадите още по-красиви.Участници в походаПриродни красотиГрупата потегли бавно към върха, като непрекъснато се правеха паузи за почивки, снимки и за да се насладят участниците в похода на природните красоти. Участници в похода Участници в похода

Природни красоти Участници в похода Близо до най-високата точка от маршрута всички се събраха за по-дълга почивка и беше проведена викторина с интересни и забавни статистически въпроси и с награди за победителите. Участниците попълниха кратка анкета, като този път анкетьорите не получиха нито един отказ – изследването беше изчерпателно.Участници в похода

Ето и някои резултати от анкетата:

– в похода са взели участие 42 жени и 23 мъже (65% жени и 35% мъже);

– средната възраст на участниците е 38 г., най-малкият е бил на 5 г., а най-възрастният – на 71;

– само двама от анкетираните живеят на село, 43 са жители на Смолян, а останалите са гости;

– 19 души са посещавали екопътека „Каньона на водопадите” преди, на останалите им е било за първи път;

– по-голямата част от участниците са научили за екопътеката от познати, а гостите – от поканата;

– 12 души не бяха чували, че 2013 е международна година на статистиката;

– всички анкетирани са харесали инициативата и биха участвали и друг път в съвместни прояви с ТСБ – Смолян.Участници в похода

Походът продължи със слизане надолу и наслаждаване на великолепните гледки, които се откриват от трите площадки по маршрута.

На финала изморените, но заредени с енергия катерачи, бяха възнаградени от ТСБ за участието си с вкусен сладолед в неограничени количества.

Всички бяха единодушни, че изкачването си е струвало отделеното време и енергия и че ще очакват с нетърпение следващо подобно събитие. Някои дори заявиха, че вече очакват 134-ата годишнина на българската статистика, което ни дава идея, че този поход би могъл да стане ежегоден.

ТСБ – Смолян благодари на всички, които се отзоваха и споделиха празника ни.