Светът на статистиката

ТСБ-Шумен отличи победителите в националното състезание „Карл Попър дебати“

От 29 юни до 1 юли  т.г. в гр. Шумен се проведе националното състезание „Карл Попър дебати“, организирано от Природоматематическата гимназия и община Шумен с информационната подкрепа на ТСБ-Шумен. Участието на шуменските статистици е част от регионалните инициативи, посветени на Международната година на статистиката (МГС).

Зам.-кмета по култура, просвета и образование на община Шумен г-жа Тонева открива състезанието

Откриване на състезанието

Състезанието премина под надслов „Европейски перспективи пред българската култура“, във връзка с кандидатурата на град Шумен за европейска столица на културата през 2019 година. То беше открито от зам.-кмета по култура, просвета и образование на община Шумен г-жа Тонева.       

В състезанието се включиха представители на 18 ученически клуба по дебати от София, Русе, Сливен, Свищов, Велико Търново и три шуменски училища. В продължение на три дни младите хора излагаха аргументи и контрааргументи по теми, свързани с икономиката, туризма, държавната политика в областта на културата, културно-историческото наследство, както и с възможността български град да се представи престижно като европейска столица на културата.

Церемония по награждаване на победителите

Церемония по награждаване на победителите

Съвместната инициатива на директора на ПМГ г-н Георгиев и директорката на ТСБ-Шумен за включването на шуменските статистици в събитието се изразяваше в оказването от страна на ТСБ на логистична, информационна подкрепа на три шуменски отбора като форма за популяризиране на МГС сред младите шуменци. Дни преди старта на националната надпревара ученици от Природоматематическата гимназия и ръководителката на клуба по дебати г-жа Цочева посетиха ТСБ и бяха запознати с целите на Международната година на статистиката. Коментирана бе възможността статистически данни да се използват в хода на състезанието. От страна на ТСБ бе изготвена и предоставена обширна информация за икономическото развитие и дейността на културните институции в страната. Данните бяха широко използвани от учениците в хода на тяхното участие, а „статистическата“ им подготовка – коментирана от журито.

До финала достигнаха два шуменски отбора, като заключителният кръг се проведе при голям интерес в сесийната зала на общината. Победител бе отборът по дебати, включващ ученици от 11 клас на Природоматематическата гимназия в Шумен, а наградите бяха връчени от кмета на  общината г-н Костов.

Церемония по награждаване на победителите

Награждаване на победителите

 На церемониятасред присъстващите бяха и експертите от ТСБ-Шумен Антония Стефанова, Диянка Иванова и Мария Божинова. Заедно с директорката те определиха тримата най-добре представили се ученици, които в своето изложение цитираха и данни на НСИ: Иван Цонев, Славина Теодосиева и Господин Тонев.

Директорката на ТСБ-Шумен г-жа Атанасула Настева поздрави всички участници, като ги информира за глобалната инициатива „Международна година на статистиката 2013“. Тя насочи вниманието им към сайта на НСИ, който благодарение на богатата статистическа информация, която предлага, би бил неоценим помощник при подготовката за бъдещи дебати.

Директорката на ТСБ-Шумен г-жа Атанасула Настева поздрави всички участници

Поздравления за победителите

Като подарък от ТСБ-Шумен отличените участници получиха по един „Статистически справочник 2012“, който да ги подпомага в бъдещите им ораторски изяви, както и канцеларски пособия.

Националните дебати бяха широко отразени от регионалните медии. През август т.г. отборът победител ще вземе участие в международно състезание в Чехия, където ще се бори за призово място с 14 клуба от различни държави.

Регионалните медии отразяват събитието

Регионалните медии отразяват събитието