Светът на статистиката

ТСБ – Шумен в помощ на бизнеса

Пълен размер: 1843 × 1382 на снимката от ТСБ – Шумен в помощ на бизнеса и неправителствения сектор при изготвянето на европроекти
Акцент на последната среща с бизнеса беше възможността чрез статистически данни да се аргументират и обосновават проекти, кандидатстващи за европейско финансиране

Акцент на последната среща с бизнеса беше възможността чрез статистически данни да се аргументират и обосновават проекти, кандидатстващи за европейско финансиране