Светът на статистиката

ТСБ – Шумен в помощ на бизнеса

Пълен размер: 1843 × 1382 на снимката от ТСБ – Шумен в помощ на бизнеса и неправителствения сектор при изготвянето на европроекти
Г-жа Кръстева, началник на отдел в ТСБ - Шумен, информира представители на бизнеса за процедурите по заверка на ГОД и другите услуги, предлагани от ТСБ.

Г-жа Кръстева, началник на отдел в ТСБ – Шумен, информира представители на бизнеса за процедурите по заверка на ГОД и другите услуги, предлагани от ТСБ.