Светът на статистиката

Среща-семинар

Пълен размер: 492 × 369 на снимката от „Статистиката като предизвикателство“ – съвместен проект на ТСБ-Шумен и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“
Студенти от специалностите „Връзки с обществеността“ и „Журналистика“ по време на семинара

Студенти от специалностите „Връзки с обществеността“ и „Журналистика“ по време на семинара