Светът на статистиката

„Статистиката като предизвикателство“ – съвместен проект на ТСБ-Шумен и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“

Среща-семинар между 38 студенти от специалностите „Връзки с обществеността“ и „Журналистика“ и директорката на ТСБ-Шумен Атанасула Настева се състоя в 219-та аудитория на Шуменския университет, носеща името на известния български езиковед проф. Петър Пашов. Организатор бе ръководителят на катедрата по журналистика доц. Юрий Проданов, като на нея присъстваха и служителките от шуменския статистически офис Светла Кръстева, Антония Стефанова и Валентина Левтерова. Инициативата, чрез която статистиката предизвика бъдещите професионални комуникатори, е по повод Международната година на статистиката. Основната цел бе младите хора да се запознаят с дейността на статистическата институция, със средствата и методите, чрез които се събира информацията от респондентите, вкл. и различни по вид и съдържание въпросници. Акцентите  бяха поставени върху:

  • предназначението на произвежданите числа и  възможностите, които те предлагат за планиране на собственото ни  икономическо поведение;
  • сайтът на НСИ, като неоценим помощник при осигуряването на актуална информация за разнородни социално-икономически процеси;
  • статистиката, като партньор на журналистите в тяхната практическа работа;
  •  медиите, като основен източник за разпространение на статистическите данни сред широката общественост.

Статистиката и присъстващите на срещата представители на шуменската академична общност се обединиха около мнението, че медиите са тези, които имат властта да създават, поддържат и укрепват доверието между институциите и гражданското общество. А бъдещите  журналистите осъзнаха, че практикувайки избраната от тях професия, те по лек и достъпен начин могат да убеждават гражданите, че индивидуалната представа на всеки за реалностите, които статистиката отразява, са нещо различно от обобщените и осреднени статистически данни. Което не означава, че статистиката е необективна.

Студенти от специалностите „Връзки с обществеността“ и „Журналистика“ по време на семинара

Участници в семинара

Предизвикателството на шуменските статистици към студентите бе свързано с  данните за раждаемостта в област Шумен. На младежите и девойките бе поставена задача да изготвят новинарски коментар. За целта им бе предоставен   достатъчен по обем табличен материал, с данни за региона, в т.ч. по общини, страната  и останалите 27 области.

Готовите текстове бяха оценени от служители – експерти от ТСБ-Шумен и директора. Призьорите, които ще получат грамота и награда са двама: Теодора Тодорова- студентка от трети курс, за материала „По малко родени деца, по-често извънбрачни“ и второкурсникът Марио Стаматов за коментара „56% от новородените деца в страната са извънбрачни“.

В рамките на инициативата шуменските студенти попълниха и анкетната карта „Познаваме ли институциите на България?“. Тя е рожба на съвместния проект на общинския омбудсман и ТСБ-Шумен  във връзка с МГС, чиято реализация ще продължи до края на месец ноември 2013 година. Оказва се, че над 86% от младите хора са запознати с устройството на страната ни, а над 60% са наясно със системата на държавната власт.   Националният статистически институт и Евростат, както и председателката на НСИ д-р Р. Инджова са разпознаваеми за близо 80% от анкетираните, а националният омбудсман за близо 74%. Въпросът кой избира омбудсмана на община Шумен е ясен за 60.5% от студентите – участници в изследването, а над 55% от тях не се затрудняват да определят темите, по които гражданите могат да се обръщат към обществения посредник. Над 76% от младежите и девойките свързват думата „статистика“ с данните за заетостта, безработицата, инфлацията и доходите.

Ден преди провеждането на срещата-семинар тя бе презентирана обстойно в предаването „Коментарът“ на  шуменската ТВ6. В него участваха доц. Проданов и г-жа Настева, а сред обсъдените теми бе Международната година на статистиката и шуменските инициативи, свързани с нея.

Организаторите на семинара,доц. Проданов и г-жа Настева

Организатори и студенти по време на срещата-семинар

 

Г-жа Настева разговаря със студентите