Светът на статистиката

Статистиката и младите хора в ТСБ – Велико Търново

По повод инициативата „2013 – Международна година на статистиката“ на 17 април 2013 г. в Териториално статистическо бюро – Велико Търново, се проведе среща с две групи ученици от СОУ „Вела Благоева” – гр. Велико Търново. Срещата се проведе като част от инициативите на НСИ за повишаване на статистическата грамотност и поощряване на интереса на младежката аудитория към статистиката както като наука, така и като практическо приложение.

г-н Б. Борисов - директор на ТСБ - Велико Търново, и г-жа М. Григорова - началник на отдел "Обща администрация"

Организатори и участници в срещата

Пред учениците и техните преподаватели г-н Б. Борисов – директор на ТСБ – Велико Търново, и г-жа М. Григорова – началник на отдел „Обща администрация“, направиха кратко представяне на статистическата институция в България, нейната структура и основни функции. Учениците се запознаха с процеса на производство и разпространение на статистическата информация. Особено голямо внимание беше обърнато на интернет страницата на НСИ и възможностите за получаване на разнообразна статистическа информация. Сайтът беше демонстриран чрез интернет терминала (киоск), позициониран във фоайето на ТСБ – Велико Търново, където всички граждани имат достъп до сайта на НСИ.

Учениците се запознават с информационни материали и брошури

Участници в срещата

Присъстващите бяха запознати и със специализираните издания на НСИ. Голям интерес предизвика едно от най-старите издания, с което разполага ТСБ – Велико Търново – Статистически годишник на Царство България от 1942 година. На учениците бяха раздадени информационни материали и брошури за наблюденията „Работна сила”, „Домакински бюджети” – изследвания на НСИ, в които могат да попаднат и техните домакинства.

Всички ученици бяха много впечатлени от разнообразието на тематиките и обема на статистическата информация, която произвежда НСИ.

Г-н Б. Борисов - директор на ТСБ - Велико Търново с ученици от СОУ „Вела Благоева”

Участници в срещата

Г-н Б. Борисов - директор на ТСБ - Велико Търново с ученици от СОУ „Вела Благоева”

Участници в срещата