Светът на статистиката

Статистиката в ежедневието

През ноември 2013 г. ТСБ – Търговище съвместно с абитуриенти и преподаватели от ПГИИ „Джон Атанасов” проведе среща под наслов „Статистиката в ежедневието” от поредицата инициативи, посветени на Международната година на статистиката.

След откриването на срещата беше представен видеоклип за възникването и значението на статистиката, спечелил първа награда в Международния конкурс за изработване на статистически видеоматериал, посветен на Международната година на статистиката.

Директорът на ТСБ – Търговище г-жа Юлияна Митева приветства гостите и участниците в срещата и говори за целите на инициативата „2013 – Международна година на статистиката” и за международното признание на статистическата наука във всички сфери на обществения живот.

Експерти от ТСБ запознаха гостите със статистически изследвания, които намират най-широко приложение в ежедневието на хората, едно от които е наблюдението  „Доходи, разходи и потребление на домакинствата”. Представен беше дневникът на домакинствата, в който се вписват  разходите, и беше разяснена необходимостта от получената информация.

Във връзка с представената информация за разходите на домакинствата, беше демонстриран Калкулаторът за изчисляване на инфлацията на едно домакинство и беше направен  сравнителен анализ между индекса на инфлацията на  домакинството и  националната инфлация.

Експерт от сектор  „Потребителски цени” допълни и разясни  значението, целта и метода на събиране и обработка на информацията за изчисляване на ИПЦ и ХИПЦ, като подчерта разликата между двата индекса и информира аудиторията за използването на новите електронни устройства – таблети, в наблюдението на потребителските цени.

По време на срещата беше показан видеоматериал за приложението на статистиката във всички сфери на съвременния живот. Две  ученички показаха своите артистични способности и представиха своя интерпретация на статистическа тематика – как в ежедневието несъзнателно се прилага и използва статистиката. Представени  бяха и статистически публикации, брошури и дипляни, издавани от НСИ и ТСБ.

В края на срещата преподавателят по статистика в ПГИИ „Джон Атанасов” г-жа Елка Маркова благодари на участниците в инициативата, а директорът на ТСБ – Търговище пожела на бъдещите икономисти  да бъдат достойна смяна в утрешния ден на статистическата професия.

Приветствие на г-жа Юлияна Митева -  директор на ТСБ - Търговище

Приветствие на г-жа Юлияна Митева – директор на ТСБ – Търговище

 

Г-н Боян Бончев - експерт от ТСБ демонстрира Калкулатора за изчисляване на личната инфлация

Г-н Боян Бончев – експерт от ТСБ демонстрира Калкулатора за изчисляване на личната инфлация

Откриване на срещата  „Статистиката в ежедневието”

Откриване на срещата „Статистиката в ежедневието”

Сравнение с националната инфлация

Сравнение с националната инфлация

Участници в срещата - служители в ТСБ, преподаватели и ученици от ПГИИ  „Джон Атанасов”

Участници в срещата – служители в ТСБ, преподаватели и ученици от ПГИИ „Джон Атанасов”

Г-жа Юлияна Митева запознава г-жа Елка Маркова с рубрики от сайта на НСИ

Г-жа Юлияна Митева запознава г-жа Елка Маркова с рубрики от сайта на НСИ