Светът на статистиката

Проект „Студентски практики” в ТСБ-Добрич

По повод инициативата „2013 – Международна година на статистиката” ТСБ-Добрич успешно се включи в проект „Студентски практики” на Министерството на образованието и науката, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.“. Проектът се изпълнява в партньорство с всички висши училища в България.

В проекта „Студентски практики” на територията на ТСБ-Добрич участваха трима студенти от специалност „Статистика и иконометрия” в Икономическия университет – гр. Варна. ТСБ-Добрич предостави възможност за придобиване на практически опит и усъвършенстване на уменията им. Практическото обучение се проведе в съответствие с изучаваната от студентите специалност в рамките на 240 астрономически часа в реална работна среда. Бяха изпълнени задачи, възложени от организацията работодател, съгласно предварително изготвен регламент. Програмата за позицията „Статистик” включваше участие в събирането и обработването на статистически данни за изследванията от Националната статистическа програма. Студентите бяха запознати и с утвърдената методология и организация за провеждане на статистическите изследвания.

По време на обучението бяха спазени изготвените графици по проект „Студентски практики”. Студентите усвоиха основни умения за работа с информационните системи на НСИ и се запознаха с месечната, тримесечната и годишната отчетност на фирмите и организациите от област Добрич. Бяха включени и в анкетите „Работна сила”, „Домакински бюджети”, „Потребители”, „Туристически пътувания и разходи за туризъм на домакинствата”.

Участници в проекта

Участници в проекта

Практическо обучение

Практическо обучение

Практическо обучение