Светът на статистиката

Открит урок, посветен на международната година на статистиката в Професионална гимназия по строителство – Габрово

В рамките на инициативите, посветени на „2013 – международна година на статистиката” и във връзка с разширяване кръгозора на завършващите абитуриенти за ориентиране в настоящите икономически условия, в гимназията по строителство в гр. Габрово бе проведен открит урок на тема: Възможности за създаване и развитие на малка строителна фирма.

Учениците от 12 а клас, специалност „Архитектура и строителство”, под ръководството на преподавателя по предприемачество г-жа Ваня Пенчева направиха обзор на водещите фактори, които трябва да се анализират преди започване на малък и среден бизнес.

Преподавателят по предприемачество г-жа Ваня Пенчева  и учениците по време на обзора

Открит урок на тема „Възможности за създаване и развитие на малка строителна фирма“

Гост-лектор в учебния час бе г-н Георги Цветков – директор на Териториално статистическо бюро – Габрово. Той разгледа състоянието на отрасъл „Строителство” от гледна точка на европейската, националната и регионална статистика.

Проведе се дискусия за ролята и задачите на Националния статистически институт и на ТСБ, за приноса на статистиката към световната общественост във връзка с отбелязване на международната година на статистиката.

Георги Цветков, директор на ТСБ Габрово с абитуриентите от 12 а клас, специалност „Архитектура и строителство”

Дискусия с Георги Цветков, директор на ТСБ Габрово – гост лектор

Абитуриентите бяха запознати с всички съществуващи начини за получавне на информация от НСИ, в т.ч. с възможностите, които предоставя интернет сайта на институцията. Пред аудиторията беше представен набор от издания и рекламни материали на НСИ.

Изложбен кът със статистически издания

Изложбен кът със статистически издания

Особен интерес предизвика най-стария съхраняван в ТСБ – Габрово документ – СТАТИСТИЧЕСКИ ГОДИШНИК НА ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ от 1937 г.

В края на учебния час учениците споделиха своите впечатления от предоставената им информация, разказаха за чувствата, които ги вълнуват броени дни преди завършването на средното си образование.

Интерес към изданията на НСИ

Интерес към изданията на НСИ